Az intézmény rövid története

A Rákóczi Művelődési Ház Dr. Ugody Alajos, a Magyar Királyi Földművelésügyi minisztérium alkalmazottjának földbirtokán álló kastély épületéből létesült az 1960-as évek végén.

1971-től az intézmény élén, a heti 2 alkalommal mozi vetítést biztosító gépész állt, majd egy pedagógus vállalta a művelődési ház igazgatói teendőit. Elsősorban zenés-táncos rendezvényeken vehetett részt a szórakozni vágyó közönség. A csekély számú érdeklődő, az épület rossz állaga, és a központtól való távolsága miatt a műsoros rendezvényeket az Állami Gazdaság kényelmes, modern kultúrtermében tartották.

1972-ben határozat született a művelődési ház megszüntetéséről. Ezt követően a tanácsülésen felmerült a klubkönyvtár létesítésének gondolata.

A községben 1974-ig nem volt könyvtár. Az Állami Gazdaság szakszervezeti könyvtára működött ugyan, de csak a dolgozók számára volt hozzáférhető.

Megszületetett az elhatározás: a Községi Tanács épületében lévő tanácstermet alakítják át könyvtárrá. 1974. május 1-én kezdődött meg a könyvek kölcsönzése. Egy évvel később a heti nyitva tartás 32 órára bővült.

Időközben új elhatározás született, egy olyan intézmény építéséről, melyben helyet kaphat a sport és a kultúra egyaránt.

1980-ban átadták rendeltetésének a sportcsarnokot, s négy évvel később 1984. november 3-án a könyvtár is átköltözött ebbe az épületbe, melyben jelenleg is üzemel.

Könyvtárunk 1984-óta nyilvános könyvtári feladatokat lát el, beleértve az iskolai könyvtári tevékenységet is.