Könyvtári szolgáltatások

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • a könyvtárlátogatás,
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata,
  • az állományfeltáró eszközök használata,
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
  • a könyvtári beiratkozás, kölcsönzés,
  • számítógép használat
  • könyvtári nyilvános rendezvények látogatása.

Díjfizetés ellenében igénybe vehető alapszolgáltatások:

  • internet használat. (Díjszabás a Kiegészítő irodai szolgáltatások menüpontban.)