Küldetésnyilatkozatunk

A dánszentmiklósi Művelődési és Sportház és Községi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz.

Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosa szakmai felkészültségével valósítja meg. Ezek segítségével támogatni kívánja:

  • az oktatás különböző szintjein tanulókat,
  • az életen át tartó tanulást,
  • a szabadidő hasznos eltöltését,
  • a gyermekek olvasóvá nevelését,
  • a település értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását,
  • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók megismerését,
  • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését.

Könyvtárunk, a fenntartó önkormányzat terveivel összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és információs központként működjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével, szolgálja a fenti célok megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, kultúraterjesztő küldetését.

Fenntartói nyilatkozat